Mileo spol. s r.o., Slavkovská 2422/51B
Kežmarok, 060 01, mobil: 0905 536 228
Sadrokartóny   -   galéria

Systémy využívajúce sadrokartón sú moderným prvkom súčastného stavebníctva a to najmä pre ich jednoduchú, rýchlu a cenovo výhodnú výstavbu.

Prednosťou sadrokartónových systémov sú ich výborné akustické, protipožiarne a tepelno-izolačné vlastnosti. Konštrukcie, ktoré tvorí sadrokartón znižujú zaťaženie nosných konštrukcií, čím vznikajú nepriame úspory stavebných nákladov.

Prečo využiť sadrokartónové stavebné systémy?

• sadrokartón je moderný stavebný materiál
• sadrokartónové dosky je možné využiť na montáž priečok, stropných podhľadov, suchých omietok a predsadených stien na oceĺové profily
• sadrokartónové dosky sú elektricky a pachovo neutrálne, pórovité, so schopnosťou regulovať klímu v miestnosti / predovšetkým vlhkosť/
• veľkými výhodami sadrokartónu sú jeho variabilnosť využitia a malá hmotnosť /okolo 200 až 300 kg/m3/
• pri rekonštrukciách sadrokartón minimálne zaťažuje nosnú konštrukciu stavby
• sadrokartón je veľmi skladný, preto prináša nízku energetickú a dopravnú náročnosť
• veľkou prednosťou sadrokartónu je suchá a rýchla montáž, prakticky s vylúčením vody zo stavby
• do konštrukcie sadrokartónových priečok je možné ukryť všetky inštalačné rozvody
• v prípade potreby je možné medzi sadrokartónové dosky pridať zvukovú a tepelnú izoláciu
• na trhu je široký sortiment sadrokartónových dosiek, profilov, spojovacích a tmeliacich materiálov
• pri realizácii sa šetrí časaž o 50% oproti klasickým stavebným mokrým postupom
• sadrokartónové dosky sa vyrábajú s rozličnými vlastnosťami: obyčajné, vodovzorné, protipožiarne alebo ich kombinácie
• sadrokartónové dosky poskytujú široké možnosti povrchových úprav - nátery, maľby, tapety, obklady a šĺachtené tenkovrstvé omietky a pod.
• sadrokartón je zdravotne nezávadny - pH-faktor sadry je prakticky zhodný s hodnotou pH-faktoru ľudskej pokožky
• sadrokartónové dosky sa dajú ohýbať a možno z nich vytvárať vlnovky alebo oblúky
• sadrokartón aj nehorľavý /navyše sadra samotná je nehorľavá a obsahuje kryštalicky viazanú vodu, ktorá zvyšuje protipožiarne vlastnosti sadrokartónových dosiek/
• sadrokartón je dokonale recyklovateĺný
• sadrokartónové stavebné systémy je možné využiťv širokom spektre v interiéroch, a to ako v novej výstavbe, tak aj pri rekonštrukciách a opravách bytov, rodinných domov, hotelov, úradov, škôl, nemocníc, prípadne aj historických objektov