Mileo spol. s r.o., Slavkovská 2422/51B
Kežmarok, 060 01, mobil: 0905 536 228
Vonkajšie úpravy   -   galéria

Vonkajšie úpravy terénu, nech sú akékoľvek, majú vždy jeden základný spoločný menovateľ a tým je spevnenie terénu. Od tohto základného bodu sa potom odvíjajú všetky ďalšie postupy a riešenia. Možnosti a ponuky na trhu.

Za uskutočnenie vonkajšej úpravy sa skrývajú dva faktory
- absencia celkového plánu stavby, do ktorého je zahrnutá aj úprava okolia.
- samozrejme aj faktor finančný.

Povedzme si na rovinu, že ak má úprava pozemku k niečomu vyzerať, je aj ten najlacnejší variant pomerne drahou záležitosťou. Keď už zvolíte ako krytinu betónovú zámkovú dlažbu alebo trebárs tlakovo impregnované drevené kocky či panely, vždy je to finančne zaťažujúce rozhodnutie. To sa avšak dá zmierniť vhodným plánovaním, využitím potrebnej techniky a nákupom príslušného množstva materiálu. Ušetríte na stavebných prácach, cenách materiálu a doprave. Aj plot z voľne ložených kameňov, pozbieraných niekde v okolí, ak má vydržať, potrebuje základy a určitý typ podložia.

Spevniť a esteticky dotvoriť rôzne časti terénu tak, aby tvorili celok, ktorý bude nielen dobre vyzerať, ale taktiež zodpovedať zvýšeným užívateľským nárokom nie je jednoduché. Snáď najflexibilnejším je v súčasnej dobe na našom trhu systém oporného muriva, ktorého celosvetovo patentovaná rada zádržných múrov dokáže skĺbiť oporné múry, múriky, stĺpy, schody, terasy a ďalšie architektonické požiadavky do jedného vysoko funkčného a estetického celku. Základom je veľká flexibilita designu a vzhľad prírodného kameňa.

Na záver Zdanlivým paradoxom oproti niektorým vžitým predstavám je teda poznatok, že použitie stavebného systému naše možnosti pri úprave pozemku a jeho ďalšom využití neobmedzuje, ale naopak rozširuje. Jeho univerzálnosť totiž umožňuje individuálny prístup a taktiež jedinečné spojenie architektonického pohľadu so špecifikou daného terénu.