Mileo spol. s r.o., Slavkovská 2422/51B
Kežmarok, 060 01, mobil: 0905 536 228
Zatepľovanie  -   galéria

Tepelná ochrana a celková energetická náročnosť budovy ako celku sú v priebehu životnosti ovplyvňované postupným vývojom technických požiadaviek a im zodpovedajúcej aplikácie nových tepelnoizolačných materiálov a systémov pri realizácii stavieb. Takmer všetky budovy postavené v minulom storočí majú nevyhovujúce tepelnoizolačné vlastnosti. Vysokú spotrebu tepla a tým aj náklady na vykurovanie majú bytové domy, rodinné domy, administratívne budovy, školy, nemocnice apod. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov je možné dosiahnuť zlepšením tepelnej ochrany budov dodatočným zateplením. Zatepľovanie je možné charakterizovať ako súbor technických opatrení na obalových konštrukciách budovy, pri ktorom sa zabudovaním prídavných vrstiev vrátane tepelnoizolačnej vrstvy majú zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti budovy.